Översiktsplan för Åmåls kommun 2013

Samrådshandling april 2013 


Dokumentation
 

LIS-plan 2013 pdf (pdf 8,3 MB)


Översiktsplan 2013 pdf (pdf 11,24 MB)

 

Se Kungörelse Samråd pdf (pdf 1,1 MB)

 

 

 

 

 

 

 Sidan uppdaterad 2013-04-04

Sidan uppdaterades 2013-04-04

Synpunkter på sidan?