Utvecklingsjobb

Genom utvecklingsjobb får du möjlighet till en tidsbegränsad anställning med syftet att utvecklas mot ett yrke, ofta i kombination med studier på Vuxenutbildningen. Verksamheten anställer personer som i huvudsak uppbär ekonomiskt bistånd inom samtliga förvaltningar i kommunen.

Jobbcentrum avgör i varje enskilt fall vem som kan ta del av en arbetsmarknadspolitisk anställning med hänsyn till ekonomi samt individens förutsättningar och behov.

Sidan uppdaterades 2022-08-12

Synpunkter på sidan?