Aktivitetsbaserad kartläggning

I fyra veckor genomgår du en praktisk kartläggning som ligger till grund för fortsatt planering av din resa mot egen försörjning. Verksamheten bedrivs som en egen gren under Utvecklingscenter och bemannas av en arbetsledare samt en arbetsmarknadssamordnare.

Sidan uppdaterades 2022-08-12

Synpunkter på sidan?