Arbete och utveckling

Arbetsmarknadsenheten (enheten för arbete och utveckling) är en kommunal enhet med fokus på kommunens arbetsmarknadsfrågor. Vi arbetar för att fler personer ska komma i egen försörjning. Egen försörjning kan vara arbete, studier, sjuk- eller aktivitetsersättning. 

 

Arbetsmarknadsenheten jobbar i huvudsak på uppdrag av ekonomiskt bistånd, men även i samverkan med exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i olika arbetsförberedande insatser.  

Arbetsmarknadsenheten består av en samordnande verksamhet (Jobbcentrum) och en praktisk verksamhet (Utvecklingscenter). 

Vit text

Vem kan ta del av våra insatser?

  • Personer aktuella med stöd från ekonomiskt bistånd. 
  • Personer som i samverkan med Arbetsförmedlingen är i behov av en arbetsförmågebedömning. 
  • Utöver våra insatser så finns vi även till för kommuninvånare som är i behov av vägledning för att komma vidare i livet, vad gäller arbete och studier.

Hur kommer man i kontakt med Arbetsmarknadsenheten?

Enhetens grunduppdrag och huvudmålgrupp är personer som anvisas via ekonomiskt bistånd. I samråd med ansvarig socialsekreterare, så kan man komma i kontakt med Arbetsmarknadsenheten. Via Arbetsförmedlingen finns också möjligheten att ta del av vissa arbetsförberedande insatser.   
 
Enheten kan även stötta kommuninvånare som är i behov av studie- och yrkesvägledning. Kontakta oss via vår e-tjänst: Jobbcentrum

Kontaktinformation

Enhetschef
Joacim Dahlman

Telefon: 0532-174 35
E-post: joacim.dahlman@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-02-17

Synpunkter på sidan?