Vem kan ta del av våra insatser?

  • Personer aktuella med stöd från ekonomiskt bistånd. 
  • Personer som i samverkan med Arbetsförmedlingen är i behov av en arbetsförmågebedömning. 
  • Utöver våra insatser så finns vi även till för kommuninvånare som är i behov av vägledning för att komma vidare i livet, vad gäller arbete och studier.

Sidan uppdaterades 2022-07-01

Synpunkter på sidan?