Hur kommer man i kontakt med Arbetsmarknadsenheten?

Enhetens grunduppdrag och huvudmålgrupp är personer som anvisas via ekonomiskt bistånd. I samråd med ansvarig socialsekreterare, så kan man komma i kontakt med Arbetsmarknadsenheten. Via Arbetsförmedlingen finns också möjligheten att ta del av vissa arbetsförberedande insatser.   
 
Enheten kan även stötta kommuninvånare som är i behov av studie- och yrkesvägledning. Kontakta oss via vår e-tjänst: Jobbcentrum

Sidan uppdaterades 2022-07-01

Synpunkter på sidan?