Arbete och vuxnas lärande

Vi verkar för att bidra till ett Åmål där alla kommuninvånarnas kompetenser synliggörs och får komma till nytta samt även, vid behov, utvecklas.  

 

Arbete och vuxnas lärande arbetar för att sänka arbetslösheten och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Berörda personer skall i högre omfattning slussas ut på den reguljära arbetsmarknaden.  

Verksamheten fokuserar på utbildning, rehabilitering, aktivering, kompetenspåbyggnad samt sysselsättning. Verksamheten stöttar personer till egen försörjning i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringslivet.  

Kontaktinformation

Verksamhetschef
Per Lundin

Telefon: 0532-171 72
E-post: per.lundin@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-02-17

Synpunkter på sidan?