Åmåls kommuns koldioxidbudget

Molnbild med CO2

Bild: Mostphotos

Åmåls kommun behöver minska utsläppen

Budgeten visar det återstående utsläppsutrymme som Åmåls kommun har för att leva upp till Parisavtalet. Åmåls kommun behöver minska utsläppen i det geografiska området med 13 procent per år för att ta vår del av ansvaret för minskade utsläpp. Om utsläppen ligger kvar på dagens nivå så överskrids budgeten år 2027.

Om det geografiska området som utgör Åmåls kommun lyckas minska utsläppen med 13 procent per år så nås nollutsläpp år 2045.

Allas ansvar

Koldioxidbudgeten innefattar inte bara kommunal verksamhet, utan alla företag och människor som lever och verkar i det geografiska området. Kommunen har som organisation ett stort ansvar men kommer inte att kunna nå målet om inte alla hjälper till.

En av kommunens viktigaste roller på området är att driva och underlätta för utsläppsminskningar i hela kommunen.

 

Kontaktpersoner
Niklas Wahlström
Miljö- och klimatstrateg
Tel: 0532-172 59
E-post:
niklas.wahlstrom@amal.se

Sidan uppdaterades 2024-01-08

Synpunkter på sidan?