Blanketter

 

Här kommer blanketter från kommunens verksamheter att fyllas på i takt med att de färdigställs.

Blanketterna finns i tre olika format. Dels kan du välja att öppna blanketten som en excelfil eller wordfil och därmed ha möjlighet att fylla i den innan den skrivs ut. Det går även att öppna blanketten i pdf-format i Acrobat Reader och skriva ut den innan den fylls i för hand.

OBS! Du måste signera blanketten förhand innan du postar den till kommunen.

Ekonomienhet

Autogiropdf (pdf 520 KB)

Förtroendevalda

Intyg om förlorad arbetsförtjänst pdf (pdf 18 KB)
Arvodesblankett pdf (pdf 19 KB)

Miljökontoret

Blanketter Miljökontoret

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Blanketter Teknik- och fritidsförvaltningen (teknisk service)

Reseersättning

   

Acrobat Reader

Det är ett gratisprogram som Du kan ladda hem här om Du inte redan har det installerat.

Get Acrobat Reader

Sidan uppdaterades 2020-03-13

Synpunkter på sidan?