Blanketter

 

Här kommer blanketter från kommunens verksamheter att fyllas på i takt med att de färdigställs.

Blanketterna finns i tre olika format. Dels kan du välja att öppna blanketten som en excelfil eller wordfil och därmed ha möjlighet att fylla i den innan den skrivs ut. Det går även att öppna blanketten i pdf-format i Acrobat Reader och skriva ut den innan den fylls i för hand.

OBS! Du måste signera blanketten förhand innan du postar den till kommunen.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomienhet

Autogiropdf (pdf 520 KB)

Förtroendevalda

Intyg om förlorad arbetsförtjänst pdf (pdf 18 KB)
Arvodesblankett pdf (pdf 19 KB)

Miljökontoret

Blanketter Miljökontoret

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Blanketter Teknik- och fritidsförvaltningen (teknisk service)

Reseersättning

   

Acrobat Reader

Det är ett gratisprogram som Du kan ladda hem här om Du inte redan har det installerat.

Get Acrobat Reader

Sidan uppdaterades 2020-04-24

Synpunkter på sidan?