E-tjänst barnomsorg

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation eller mobilt bank-id.
Kontakta din bank för information hur du skaffar e-legitimation eller mobilt bank-id.

Länk till riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

 

Sidan uppdaterades 2023-10-09

Synpunkter på sidan?