E-tjänst barnomsorg

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation eller mobilt bank-id.
Kontakta din bank för information hur du skaffar e-legitimation eller mobilt bank-id.

Här kan ni läsa våra riktlinjer för avgifter, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg:

Länk till riktlinje för avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  

Sidan uppdaterades 2022-02-28

Synpunkter på sidan?