Vuxenutbildningen Åmål      

Yrkesväg är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl- migrations- och integrationsfonden och pågår från 1 november 2022 till 30 juni 2026.

Yrkesväg ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare och projektet genomförs i samverkan med 20 partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro.

Läs mer om projektet på yrkesvag.se

 

                    

KONTAKTINFORMATION
Projekt Yrkesväg 

Besöksadress Industrigatan 12, 662 34 Åmål

Delprojektägare
Biträdande rektor
Karin Rolfsman
Telefon 0532-172 14
E-post karin.rolfsman@amal.se

Delprojektledare

Dragica Catibusic
Telefon 0532-777 31
E-post dragica.catibusic@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-02-20

Synpunkter på sidan?