Yrkesutbildningar

KOCKUTBILDNING

Kockutbildning pdf (pdf 254 KB)

Kursstart: 21 augusti 2023
Sista ansökningsdag: 30 april 2023

E-tjänst: E-ansökan

BANTEKNIKERUTBILDNING
Banteknikerutbildning pdf (pdf 252 KB)

Kursstart: 28 augusti 2023
Kursslut: 7 januari 2024

Sista ansökningsdag: 25 juni 2023

Har du frågor kring utbildningen, maila banteknik@vuxamal.se

E-tjänst: E-ansökan

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNIG

Vård- och omsorgsutbildningen pdf (pdf 332 KB)

Kursstart: 21 augusti 2023
Sista ansökningsdag:
26 maj 2023

Har du frågor kring utbildningen, maila gunilla.dahlin@amal.se

E-tjänst: E-ansökan

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier.

Måltidsbiträde


Måltidsbiträde pdf (pdf 217 KB)

Kursstart: 15 augusti 2022
Stängd för ansökan!


Yrkesutbildningar i samarbetskommuner

Bengtsfors

Mellerud

Kunskapsförbundet Väst

Sidan uppdaterades 2023-01-26

Synpunkter på sidan?