Yrkesutbildningar

KOCKUTBILDNING


Kockutbildning pdf (pdf 262 KB)

Kursstart:22 augusti 2022
Sista ansökningsdag: 27 maj 2022

E-tjänst: E-ansökan

BANTEKNIKERUTBILDNING
Banteknikerutbildning pdf (pdf 175 KB)

Kursstart: 29 augusti 2022

Sista ansökningsdag: 31 juli 2022

Har du frågor kring utbildningen, maila banteknik@vuxamal.se

E-tjänst: E-ansökan

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNIG


Vård- och omsorgsutbildning pdf (pdf 286 KB)

Kursstart: 22 augusti 2022
Sista ansökningsdag:
20 maj 2022

Har du frågor kring utbildningen, maila gunilla.dahlin@amal.se

E-tjänst: E-ansökan

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier.

Måltidsbiträde


Måltidsbiträde pdf (pdf 217 KB)

Kursstart: 15 augusti 2022
Sista ansökningsdag: 19 juni 2022


Yrkesutbildningar i samarbetskommuner

Bengtsfors

Mellerud

Kunskapsförbundet Väst

Sidan uppdaterades 2022-05-04

Synpunkter på sidan?