Yrkesutbildningar

KOCKUTBILDNING


Kockutbildning pdf (pdf 262 KB)

Kursstart: 22 augusti 2022
Stängd för ansökan!

E-tjänst: E-ansökan

BANTEKNIKERUTBILDNING
Banteknikerutbildning pdf (pdf 197 KB)

Kursstart: 23 januari 2023
Kursslut: 28 maj 2023

Sista ansökningsdag: 11 december 2022

Har du frågor kring utbildningen, maila banteknik@vuxamal.se

E-tjänst: E-ansökan

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNIG


Vård- och omsorgsutbildning pdf (pdf 286 KB)

Kursstart: 22 augusti 2022
Stängd för ansökan!

Har du frågor kring utbildningen, maila gunilla.dahlin@amal.se

E-tjänst: E-ansökan

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier.

Måltidsbiträde


Måltidsbiträde pdf (pdf 217 KB)

Kursstart: 15 augusti 2022
Stängd för ansökan!


Yrkesutbildningar i samarbetskommuner

Bengtsfors

Mellerud

Kunskapsförbundet Väst

Sidan uppdaterades 2022-09-22

Synpunkter på sidan?