Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en frivillig skolform för dig som är 20 år eller äldre med utvecklingsstörning, har autism eller i vuxen ålder fått en intellektuell funktionsnedsättning.

Särskild utbildning för vuxna utgår från din tidigare utbildningsnivå och samlade erfarenheter. Målet är att ge dig fördjupade kunskaper för att du på ett bra sätt skall kunna delta i samhälls- och yrkeslivet. Du arbetar efter en egen studieplan som du planerar tillsammans med din lärare.


Hälsa 1 100 p (HASHAL51)

 En kurs för dig som vill lära dig mer om bl a:

 • bestämmelser kring god hälsa för människan
 • sömnens och kostens betydelse för att må bra
 • vänner och sociala kontakters betydelse för att må bra
 • olika former av träning och fysisk aktivitet och hur man utvecklar goda vanor
 • bra arbetsställningar och hur man förebygger arbetsskador
 • taktil massage och dess påverkan på kropp och knopp
 • olika aktiviteter för människor i olika åldrar (promenader, lekar, naturupplevelser)

Särskild utbildning för vuxna bedrivs på två olika nivåer

 • Grundskolenivå inklusive träningsskola
 • Gymnasial nivå

Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Orienteringskurs

Träningsskolan

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Du kan även läsa ämnen som motsvarar
gymnasiesärskolans kurser t ex

 • Engelska
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk


Expedition

Anna-Lena Fredriksson

Besöksadress Industrigatan 12, 662 34 Åmål
Telefon 0532-172 15
E-post anna-lena.fredriksson@amal.se

Rektor
Madeleine Hartman
Telefon 0532-173 07, 070-7209018

Information/vägledning

Vägledare
Frida Lindell
Telefon 0532-174 43
E-post frida.lindell@amal.se


Vägledning SFI/GRUV

Anna Dåverhög-Danielsson
E-post anna.daverhog-danielsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-09-09

Synpunkter på sidan?