Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Vad är det? Jo, det kan vara att man t ex:

 • läser långsamt
 • läser alltför fort och gissar
 • utelämnar eller läser fel småord
 • kastar om ord och bokstäver
 • förstår inte vad man läst
 • Vid skrivning händer ofta att man
 • utelämnar vokaler
 • är osäker på bokstävernas form och ljud
 • utelämnar ändelser
 • spegelvänder bokstäver
 • blandar ihop konsonanter, b-d eller p-d

Vilken hjälp kan Vuxenutbildningen erbjuda Dig?

 • Utredning och kartläggning av problemen
 • Vi ser Dina möjligheter

Vi ger Dig förutsättningar genom att erbjuda:

 • en individuell plan
 • undervisning i liten grupp
 • datorstödd undervisning
 • väl genomtänkt undervisningsmaterial
  Ordblind - att ha läs- och skrivsvårigheter
  Dyslexi - att ha specifika läs- och skrivsvårigheter
  Dyskalkyli - siffersvårigheter

Vi har viljan, möjligheterna, kunskaper och resurser för dig! Kom ihåg - Du är inte ensam!

 


 

2015-01-30

Sidan uppdaterades 2023-03-09

Synpunkter på sidan?