Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är en frivillig skolform för dig som är 20 år eller äldre med utvecklingsstörning, har autism eller i vuxen ålder fått en intellektuell funktionsnedsättning.

Komvux som särskild utbildning utgår från din tidigare utbildningsnivå och samlade erfarenheter. Målet är att ge dig fördjupade kunskaper för att du på ett bra sätt skall kunna delta i samhälls- och yrkeslivet. Du arbetar efter en egen studieplan som du planerar tillsammans med din lärare.

Komvux som särskild utbildning bedrivs på två olika nivåer

 • Grundskolenivå inklusive träningsskola
 • Gymnasial nivå

Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Orienteringskurs

Träningsskolan

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Du kan även läsa ämnen som motsvarar
gymnasiesärskolans kurser t ex

 • Engelska
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk


Kontaktinformation

Besöksadress Industrigatan 12, 662 34 Åmål

Handläggare
Anna-Lena Fredriksson

Telefon 0532-172 15
E-post anna-lena.fredriksson@amal.se


Rektor
Madeleine Hartman
Telefon 0532-173 07, 070-7209018

Vägledning och frågor
rörande CSN, gymnasiala kurser,
ansökningar etc.

Sara Rösvall Churchill
Telefon 0532-174 43

Telefontider:
måndag-fredag
13:00-14:00 och 15:00-16:00

E-post sara.rosvall.churchill@amal.se

Tidsbokning

Sidan uppdaterades 2023-03-09

Synpunkter på sidan?