Komvux som anpassad utbildning

En vuxen med Intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå- motsvarar den obligatoriska anpassade grundskolan (tidigare grundsärskolan)

Skolverket 

 

Kurser på grundläggande nivå (anpassad utbildning)

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Individ och samhälle
 • Kemi
 • Matematik
 • Natur och miljö
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Språk och kommunikation
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

  

Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå- motsvarar den utbildning som erbjuds i den anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnasiesärskolan)

Skolverket 

Ämnen på gymnasial nivå (anpassad utbildning)

 • Engelska
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Du kan också studera yrkesinriktade kurser utifrån behov och intresse som exempelvis:

 • Handel
 • Service och bemötande

 

Undervisningen sker i små grupper och du planerar studierna tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare. Efter slutförd kurs får du betyg eller intyg.

Kontakta studie- och yrkesvägledare för att veta mer om kurser och få vägledning i vad som kan passa dig.

sara.rosvall@amal.se


Kontaktinformation

Besöksadress Industrigatan 12, 662 34 Åmål

Handläggare
Anna-Lena Fredriksson

Telefon 0532-172 15
E-post anna-lena.fredriksson@amal.se


Rektor
Madeleine Hartman
Telefon 0532-173 07, 070-7209018

Vägledning och frågor
rörande CSN, gymnasiala kurser,
ansökningar etc.

Sara Rösvall Churchill
Telefon 0532-174 43

E-post sara.rosvall.churchill@amal.se

Tidsbokning

Sidan uppdaterades 2023-10-10

Synpunkter på sidan?