Klagomålshantering inom Vuxenutbildningen Åmål

Som ett led i vårt utvecklings- och kvalitetsarbete inom Vuxenutbildningen är vi intresserade av att få veta om det är något som du är missnöjd med eller som inte motsvarade dina förväntningar. Ta i första hand upp frågan med den i personalen det berör. Skulle ni inte komma överens eller kunna reda ut problemet, vänd dig till rektor för vuxenutbildningen.

Du kan även lämna in ett skriftligt klagomål. Detta gör du genom att fylla i formulär som du hittar nedan. Formuläret kan även fås i expeditionen på Vuxenutbildningen.

Du får en bekräftelse på att ditt ärende tagits emot och det skriftliga klagomålet blir en allmän handling som diarieförs på Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. Ditt klagomål utreds och inom 14 dagar ska du få besked om vad som hänt med ditt ärende och du får även besked när ärendet avslutats.

Klagomålshantering inom Vuxenutbildningen Åmål

Enligt Skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ ska det finnas skriftliga rutiner för hur man inom utbildningen hanterar synpunkter och klagomål.

  • Klagomålen framförs i första hand till den det berör.
  • Klagomål från elever/studerande lämnas till lärare på kursen/utbildningen klagomålet berör.
  • Gäller klagomålet en lärare lämnas klagomålet till rektor.
  • Gäller klagomålet någon annan personal lämnas klagomålet också till rektor vid Vuxenutbildningen.
  • Klagomål på rektor eller rektors tjänsteutövning lämnas till Förvaltningschef för Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen.
  • Klagomål på förvaltningschefen eller organisationen i stort lämnas till kommunstyrelsen.

 

Är du inte nöjd med hur kommunen hanterat ditt ärende, vänder du dig till Skolinspektionen.

http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/gor-din-anmalan-har

Ditt klagomål utreds och inom 14 dagar ska du få besked om vad som hänt med ditt ärende och du får även besked när ärendet avslutats.

Ditt ärende registreras alltid i diariet och utredningen dokumenteras. Vill du lämna in ett klagomål anonymt, går det bra muntligt eller via blankett, men då kan du inte få
återkoppling på ditt ärende.

Blankett för klagomålshantering pdf (pdf 130 KB)

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress:Industrigatan 12
662 34 Åmål

Rektor
Madeleine Hartman

Telefon 0532-173 07
E-post madeleine.hartman@amal.se

Biträdande rektor
Karin Rolfsman
Telefon 0532-172 14
E-post karin.rolfsman@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-02-20

Synpunkter på sidan?