Information om Covid-19, läs mer här.

Vad betyder Dua och vad är målet?

Dua står för "Delegationen för unga och nyanlända till arbete" och är ett arbetsmarknadspolitiskt initiativ, där kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål tillsammans med Arbetsförmedlingen ska samverka för att förbättra individers kompetensförsörjning och etablering i arbetslivet.

Målgrupp?                                     

Dua vänder sig till målgruppen unga 18-24 år och nyanlända, med målet att fler individer ska påbörja och slutföra ett ”jobbspår” som resulterar i arbete.


Vad är ett jobbspår?

Ett jobbspår ska möta arbetsgivares rekryteringsbehov och korta vägen till arbete för Dua:s målgrupp. Utifrån arbetsgivarens behov formas ett jobbspår med bestämda kedjor av insatser till individer som ges i samverkan med arbetsgivaren.

Arbetsgivaren deltar i urvalet av deltagare och utformningen av och innehållet i det lokala jobbspåret.

Arbetsförmedlingen och respektive kommun kombinerar utbildning och insatser som motsvarar kompetensbehoven som arbetsgivaren har, och ger individen det stöd denne har behov av, för att fullfölja det lokala jobbspåret.


Vilka jobbspår finns det?


Vilka jobbspår kan/får jag söka?

Jobbspåren i de fyra kommunerna kommer vara tillgängliga för alla deltagare i målgruppen oavsett hemkommun.

 

Intresserad av att söka ett jobbspår?

Kontakta din respektive kommuns studie- och yrkesvägledare (se kontaktuppgifter under ”Kontaktinformation” i högerspalten).

KONTAKTINFORMATION

DUA-samordnare

Elin Sindsjö
Telefon 0532-174 08
E-post elin.sindsjo@amal.se


Ansökan jobbspår Bengtsfors

Sofia Edvardsson
Telefon 0531-528133
E-post 
sofia.edvardsson@bengtsfors.se


Ansökan jobbspår Dals-Ed:

Malin Hedin
Telefon 0534-19173
E-post 
malin.hedin@utb.dalsed.se


Ansökan jobbspår Mellerud:

Susanne Dahlman
Telefon 0530-18382
E-post 
susanne.dahlman@mellerud.se


Ansökan jobbspår Åmål:

Sara Rösvall Churchill
Telefon 0532-174 43
E-post sara.rosvall.churchill@amal.se

Tidsbokning

Sidan uppdaterades 2021-06-30

Synpunkter på sidan?