Frågor och svar
Här hittar du frågor och svar som rör vuxenutbildningen i Åmål.

Vem får studera vid vuxenutbildningen i Åmål?

Du får läsa på kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.
Även du som är yngre kan antas till utbildning om du har slutfört utbildning på ett nationellt gymnasieprogram.
När det gäller utbildning i svenska för invandrare så gäller i första hand språkintroduktion på gymnasieskolan för dig som är under 20 år. För studier på gymnasial nivå gäller att du ska vara folkbokförd i Åmåls kommun.


Vad är vuxenutbildning?

Den gymnasiala eller grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasial eller grundskolenivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasie- eller grundskoleutbildning eller behöver komplettera för att få behörighet till högskolan. Man kan även studera gymnasiala yrkesutbildningar. Undervisningen är kostnadsfri. Läromedelskostnader får du bekosta själv.
Utbildning i svenska för invandrare är till för dig som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. För mer detaljer kontakta studie- och yrkesvägledare.
För SFI-deltagare är både undervisning och kurslitteratur kostnadsfri.
Särvux (Särskild utbildning för vuxna) Det är en frivillig skolform för Dig över 20 år som tidigare haft svårigheter i skolan, gått i särskola eller som i vuxen ålder drabbats av hjärnskada.

Vad finns det för olika typer av utbildningar?

Fristående kurser
Du gör tillsammans med med studie- och yrkesvägledaren en studieplanering efter dina behov och mål. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå. 

Yrkesutbildning
Yrkesutbildningar finns på gymnasial nivå och är ett program med tydlig yrkesinriktning. När du går en yrkesutbildning så kombineras lärarledda lektioner på skolan med att du är ute på praktik på en arbetsplats. 

Lärlingsutbildning
Lärlingsutbildning är en utbildning som till största delen genomförs på en arbetsplats (minst 70%).

Hur kan jag studera på vuxenutbildningen i Åmål?

Klassrumsundervisning
Det vanligaste sättet att studera är i grupp på fasta tider dagtid.
Hur undervisningen ser ut varierar mellan olika ämnen och lärare. Under en kurs kan det vara föreläsningar, arbete i grupp, eget arbete, individuell informationssökning, laborationer, studiebesök, företagsförlagd utbildning.
Kurser inom kommunal vuxenutbildning har också färre lektionstimmar än motsvarande på gymnasiet och därför krävs en hel del hemarbete.

Semidistans-/distansutbildning
För dig som har god studiedisciplin och som vill läsa individuellt på tider som passar just dig erbjuds i viss kurser studier på distans. Utifrån planering och studiehandledning från din lärare får du på egen hand läsa in kurserna. Kontakten med lärare sker till största del via Internet. Träffar på skolan förekommer.
Vi erbjuder också distansstudier via Hermods. Skolan beslutar i varje enskilt fall vem som studerar via Hermods.

Kan jag söka studiemedel när jag läser på vuxenutbildningen?

Studier inom vuxenutbildningen är studiemedelsberättigande, men det finns flera regler och krav kring studiemedel. Du hittar mer information på CSNs webbplats.
För dig som studerar utbildning i svenska för invandrare så är den inte studiemedelsberättigad.

Kan jag höja mitt meritvärde genom att studera på vuxenutbildningen?

Vad som gäller för just dig kan du ta reda på under fliken ”Så funkar det” på www.antagning.se där du klickar dig vidare till ”räknehjälp”.
Du är välkommen till studie-och yrkesvägledare om du har frågor om dina betyg.

När ska jag söka till vuxenutbildningen?

Det finns flera olika ansökningsperioder. Många kurser har kontinuerliga starter under året medan de sammanhållna yrkesutbildningarna bara har några få starter. Håll dig uppdaterad genom att gå in på hemsidan.

Hur mycket behöver jag studera?

När du planerar dina studier på vuxenutbildningen är det viktigt att du tänker igenom vilken studietakt som passar bäst för dig. Studietakten påverkar också hur mycket studiemedel du kan söka hos CSN.
heltid 100 % = minst 20 poäng/vecka
deltid 75 % = minst 15 poäng/vecka
deltid 50 % = minst 10 poäng/vecka

Betyg- Vad gör jag när jag är klar med min utbildning/kurs?

Dina betyg registreras genom betygsdatabasen hos antagningen. Det är viss fördröjning i när informationen kommit fram. Det är ditt eget ansvar att kontrollerar att dina betyg är registrerade.
Vi skickar regelbundet in betyg till CSN för uppdatering av dina studieresultat.
Om du vill ha utskrivet betyg på kurs hör du av dig till administrationen. Då skickar vi hem ditt betyg till dig.
Om du har studerat färdigt och vill ha ut ett slutbetyg eller gymnasieexamen är det ditt eget ansvar att höra du av dig till administrationen i god tid innan det ska utfärdas. Tänk på att för att söka in till högskola måste du ha ett slutbetyg eller en gymnasieexamen.

Är du skriven i en annan kommun och vill studera i Åmål?

Om du vill läsa på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen i Åmål och är folkbokförd i en annan kommun måste din hemkommun först godkänna ansökan. När din hemkommun lämnat besked om de betalar för din utbildning kan ansökan behandlas i Åmål. Du hittar ansökan på vår hemsida.

Är du skriven i Åmål och vill studera i annan kommun?

Om du bor i Åmål och vill studera på vuxenutbildningen i en annan kommun bokar du besök hos vägledare Sara Rösvall Churchill. Du tar med betyg och intyg till besöket. 

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress:Industrigatan 12
662 34 Åmål

Rektor
Madeleine Hartman

Telefon 0532-173 07
E-post madeleine.hartman@amal.se

Biträdande rektor
Karin Rolfsman

Telefon 0532-172 14
E-post karin.rolfsman@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-21

Synpunkter på sidan?