GRUNDLÄRARPROGRAMMET: FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1-3 

240 HP

Genom digital undervisning vid vårt Lärcentrum på Åmåls vuxenutbildning kan du genomföra dina universitetsstudier på plats i Åmål!

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 i grundskolan. Programmet erbjuds genom Karlstads universitet och genomförs hos oss på Åmåls Lärcentrum med start höstterminen 2021. Denna studieform kallas campus lärcentra.

Genomförande

Väljer du att läsa på campus lärcentra förutsätts du närvara på det lärcentra du antagits till för grupparbete och deltagande i undervisningen via Zoom på ditt lärcenter.
Du ges möjlighet att genomföra skriftliga tentamen på det lärcentra där du är antagen. Dessa kan förläggas på olika veckodagar. Utöver detta ingår ett antal obligatoriska närträffar på Karlstads universitet varje termin. Det varierar vilka veckodagar som närträffarna förläggs till alltefter vilken kurs du läser.

Mer information om utbildningen och ansökan finner du här:

Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet

Omfattning: Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng Studietakt 100%.
Utbildningsnivå: Grundutbildning
Examen: Grundlärarexamen på avancerad nivå

Behörighetskrav

För antagning till grundlärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande

- Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 samt Engelska 6 eller motsvarande

Läs mer om behörighetskrav

Kontakt

Vid frågor kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare!

Sara Rösvall Churchill
Åmåls vuxenutbildning
0532-174 43
sara.rosvall.churchill@amal.se

Du kan även kontakta studievägledare vid Karlstads universitet
054-700 12 12
fraga.lararutbildningen@kau.se

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress:Industrigatan 12
662 34 Åmål

Rektor
Madeleine Hartman

Telefon 0532-173 07
E-post madeleine.hartman@amal.se

Administratör
Gunilla Stake

Telefon 0532-172 16
E-post gunilla.stake@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-07-04

Synpunkter på sidan?