Genom digital undervisning på vårt Lärcentrum vid Åmåls Vuxenutbildning läser nu en grupp studenter till förskollärare på Karlstads universitet. En möjlighet för eleverna att genomföra universitetsstudier på plats i Åmål! Den senaste utbildningen startade vårterminen 2021. 

Om utbildningen

Programmet erbjuds genom Karlstads universitet och genomförs hos oss på Åmåls vuxenutbildning med start på vårterminen 2021. Denna studieform kallas campus lärcentra.

Förskollärarprogrammet ger eleverna goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar de kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Studenterna utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet.

Läs om förskollärarprogrammet på Karlstads universitets webbplats

Omfattning: Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Studietakt 100%.
Utbildningsnivå: Eftergymnasial grundutbildning
Examen: Utbildningen leder fram till en förskollärarexamen på grundnivå

Genomförande

Studier vid campus lärcentra förutsätter närvaro en dag varje vecka när studenterna har föreläsningar via Zoom och förutsätter också närvaro på Karlstads universitet cirka 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle.

Kontakt

Vid frågor kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare!

Sara Rösvall Churchill
Åmåls vuxenutbildning
0532-174 43
sara.rosvall.churchill@amal.se

Du kan även kontakta studievägledare vid Karlstads universitet
054-700 12 12
fraga.lararutbildningen@kau.se

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress:Industrigatan 12
662 34 Åmål

Rektor
Madeleine Hartman

Telefon 0532-173 07
E-post madeleine.hartman@amal.se

Administratör
Gunilla Stake

Telefon 0532-172 16
E-post gunilla.stake@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-07-04

Synpunkter på sidan?