Information om Covid-19, läs mer här.

Till vårdnadshavare med barn i förskola och på fritidshem i Åmåls kommun med anledning av pandemi Covid19

Tisdag 10 augusti smygstartar det nya arbetsåret i förskolan och på fritidshemmet och vi ser fram mot att träffa alla barn/elever för en spännande, rolig och utvecklande tid tillsammans.

Då vi fortfarande befinner oss i en pandemin med anledning av Covid19 fortsätter våra verksamheter att arbeta för att minska risken för smittspridningen. Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer och det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de är sjuka, det gäller även om de bara är lite sjuka och de ska vara helt friska när de kommer tillbaka till förskolan/fritidshemmet. Efterhängsen snuva, hosta som håller i sig i flera veckor efter att barnet varit sjukt bör kommuniceras med barnhälsovården så att barnet är så friskt att det verkligen orkar att vara i verksamheten under hela dagen. Tack vare att barn och personal verkligen stannar hemma när de är sjuka så har utbrott av vinterkräksjukan, influensa och förkylningar minskat i våra verksamheter då tillfällena för smittspridning har minskat radikalt. Tänk på att man oftast smittar som mest två dagar innan man blir sjuk, när man börjar känna sig lite småhängig. Tänk på att barn drabbas lättare av infektioner innan de har utvecklat sitt immunförsvar, varför vi alla kan konstatera att det är tufft att vara småbarnsförälder med mycket vabb under barnets tid på förskolan och i de lägre åldrarna på fritidshemmet men att det blir bättre med tiden.


Med anledning av fortsatt risk för smittspridning av Covid19 gäller följande i våra förskolor och fritidshem:

• Ditt barn ska vara friskt för att vara på förskolan eller fritidshemmet. Är ditt barn sjukt eller visar symtom ska det vara hemma. Visar barnet symtom under dagen kommer personalen att ringa till dig/er som vårdnadshavare så får ni hämta ert barn så fort det går. Det är därför viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter.

• Endast barn/elever och personal har tillträde till förskolans och fritidshemmets lokaler, varför lämning/hämtning sker utomhus.

• Inskolning av nya barn på förskolan sker utomhus i så hög utsträckning det är möjligt. 

• Förskolan och fritidshemmet bedriver utomhusverksamhet i de flesta väder, se till att ditt barn är rätt klädd och har minst ett ombyte förvarad på förskolan/fritidshemmet.

• Måltider serveras utomhus på förskolan om vädret tillåter.

• Föräldramöten, öppet hus, drop-in-fika och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda eller genomförs på alternativa sätt.

• All information till dig som vårdnadshavare sker via Tyra. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare läser informationen på Tyra varje dag.

Möten/samtal sker utomhus och så även ditt barns utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal kan även ske digitalt via FaceTime, Skype, Teams, Zoom då Skolverket har gått ut med en rekommendation som säger att den som håller i samtalet ska kunna se den/de man samtalar med för att säkerställa att det är rätt person man samtalar med kring barnet/eleven. Vanliga samtal, t ex sjukanmälan eller frågor om verksamheten kan ske via telefon alt via e-post då det inte handlar specifikt om barnet. Den mesta kommunikationen sker ju dock via Tyra eller vid lämning och hämtning.


På förskolan och fritidshemmet arbetar vi med att:

  • minska trängsel mellan barnen/eleverna, i den mån det går
  • lära barnen/eleverna vikten av och goda rutiner för handtvätt och handhygien
  • lära barnen/eleverna att nysa i armvecket

Sidan uppdaterades 2021-08-10

Synpunkter på sidan?