Information om Covid-19, läs mer här.

Regler för återgång till förskola och skola

När kan ett barn som varit sjukt i luftvägsinfektion återgå till förskola eller skola under rådande covid-19-pandemi?

Barn som ingår i smittspårning som hushållskontakt till person med covid-19:
Alla barn ska vara hemma minst 7 dagar även utan symtom.
Barn från 6 års ålder ska alltid provtas enligt instruktion, läs informationen i
smittskyddsblad för hushållskontakter.
För barn under 6 års ålder gäller att de bör provtas vid symtom.

Barn som ingår i smittspårning som nära kontakt till person med covid-19:
Ska alltid provtas, men får vara i förskola /skola så länge det är symtomfritt.
Utsatt för smitta av person i skolan - läs
Till elev och/eller vårdnadshavare till elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola, som har haft nära kontakt med person som har covid-19
Utsatt för smitta av person utanför skolan läs informationsbladet Till dig som har haft nära kontakt med person som har covid-19.

Barn som inte ingår i en smittspårning:
Alla barn bör provtas vid symtom. Provtagning ska ske i vården.

Vid negativt provsvar för covid-19
Återgång kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar för covid-19
Barnet och dess vårdnadshavare får förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. Barnet behöver stanna hemma minst 7 dagar efter symtomdebut, inklusive 48 timmars feberfrihet och allmän förbättring.
Små barn, framför allt i förskola och på lågstadiet, kan ha långdragna symtom efter en luftvägsinfektion. I de fall barnet har kvarvarande symtom, kan barnet alltså ändå återgå till förskola/skola och annan verksamhet om det förutom de 7 dygnen sedan insjuknandet, har ett tydligt förbättrat allmäntillstånd och orkar delta i den ordinarie verksamheten. Kvardröjande hosta och snuva, även om snuvan är tjock och färgad, är inget hinder.
Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.
Provtagning för att friskförklara någon är inte aktuellt.

Om inget prov tagits

Förskola
Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 48 timmar helt utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.

I de fall barnet har kvarvarande symtom, kan barnet återgå till förskolan om det gått 7 dygn sedan insjuknandet, och barnet har ett tydligt förbättrat allmäntillstånd och orkar delta i den ordinarie verksamheten. Kvardröjande hosta och snuva, även om snuvan är tjock och färgad, är inget hinder.

Skolbarn från och med förskoleklass
Dessa barn ska alltid provtas vid symtom. Om barnet trots detta inte provtas ska det stanna hemma 7 dygn inklusive 48 timmar med feberfrihet och förbättring. I de fall barnet har kvarvarande milda symtom, kan barnet alltså ändå återgå till skola och annan verksamhet om det förutom de 7 dygnen sedan insjuknandet, har ett tydligt förbättrat allmäntillstånd och orkar delta i den ordinarie verksamheten.


Ladda ner informationen som en PDF-fil.

Sidan uppdaterades 2021-11-01

Synpunkter på sidan?