Information om Covid-19, läs mer här.

Information om skolstarten i Tösse och på Kristinebergskolan

Tisdag 17 augusti 2021 börjar alla elever i Tösse skola och på Kristinebergskolan det nya läsåret - varmt välkomna säger vi till alla elever.

Alla som åker skolskjuts kommer att få ett brev hem i augusti från skolskjutshandläggare Ingela Hensbo tel 171 96.

För er som kör era barn till skolan, var vänligt respektera trafikskyltar och var det är möjligt att parkera. Ta hänsyn till alla de barn och ungdomar som går och cyklar till skolan, särskilt på gatorna runt Kristinebergskolan där många ungdomar passerar ofta och ibland i lite för hög fart.

Är ni osäkra på tider och samlingsplats för upprop så hittar ni dem på Åmåls kommuns hemsida www.amal.se
Personal finns på skolorna tidigt på tisdag morgon och tar emot alla elever och visar dem rätt.

Med anledning av covid-19 så har alla verksamheter vidtagit en mängd olika åtgärder för att minska smittspridningen. Den allra viktigaste är dock att alla, både elever och personal ska stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom. I skolan arbetar vi med att hålla avstånd och försöker tvätta händerna så ofta som det bara går. Alla kontakter/möten med vårdnadshavare sker utomhus, via telefon eller e-post.

Hur verksamheten planerar för utvecklingssamtal och andra åtgärder med anledning av Covid19 som kan bli aktuella kommer verksamheten att informera om efter hand.
Välkomna till ett nytt läsår - där det mesta är som vanligt men ändå inte och där vårt mål är att alla elever och personal ska vara friska och kunna arbeta på så bra som det bara går.
Tösse skola
• Starttid kl 08.30 för alla elever
• Förskoleklassen slutar mellan kl. 13.15 - 14.30 mån-fre
• Årskurs 1-3 slutar mellan kl 13.15 -14.30 mån-fre
• Årskurs 4-6 slutar mellan kl 14.00 - 14.50 mån-fre

Verksamhet grundskola
Tösse skola
Kristinebergskolan

Sidan uppdaterades 2021-06-18

Synpunkter på sidan?