Fritids på Södra skolan får ändrade lokaler

Det har under förberedelse inför Hkk-sal på Södra skolan upptäckts högre nivåer av fukt i fritidslokalerna. ÅKAB behöver undersöka vidare och åtgärda. För att de ska kunna göra det, utrymmer vi lokalerna den 23 november 2022. Fritids kommer att ha sina lokaler på tredje våningen i grå byggnad, där man redan idag har pysselrum. Vi flyttar på förberedelseverksamheten och nyttjar även bildsalen vid behov, så att fritids får samlade lokaler för sin verksamhet.

De ”nya" lokalerna används resten av höstterminen och under vårterminen. När fukthalten i nuvarande lokaler är återställd till normala nivåer, är planen att de förbereds inför höstens hemkunskapsundervisning. Vilka lokaler som kommer att användas för fritids kommande läsår, återkommer vi till senare under våren, när pusslet är lagt.

/Skolledningen på Södra skolan

Sidan uppdaterades 2022-11-17

Synpunkter på sidan?