Information om Covid-19, läs mer här.

Följande gäller i Åmåls kommuns förskolor, skolor och fritidshem från och med 1 november 2021

Pandemin Covid-19 är inte över och enligt Smittskyddet i Västra Götaland, avdelning skola. Det sker klusterutbrott bland både barn/elever och vuxna. Västra Götalandsregionens smittskydd har gett alla kommuner tillgång till gurgeltester för alla elever från Förskoleklass – åk 3 på gymnasiet för smittspårning om smitta påträffas för att snabbt kunna bryta smittkedjor. Även fristående skolor har tillgång till dessa test. Alla barn från 12 år har erbjudits dos 1 av vaccin och snart är det dags för dos 2.

Glädjande nog har Covid-19 hittills inte förorsakat något större utbrott i våra verksamheter och så vill vi att det ska förbli. Utöver Covid-19 är det många andra virus som sprids där många är sjuka, bl a RS-viruset. Det är en ansträngd situation på många arbetsplatser och inte minst i våra verksamheter, med en hög frånvaro av barn/elever men även av personal.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter fortsätter att arbeta förebyggande för att undvika att barn/elever och personal blir sjuka i Covid-19 och andra smittsamma virus. Det innebär att vi fortsätter:

• hålla avstånd, minska trängsel i våra lokaler och inte blanda klasser/grupper mer än nödvändigt.
• ha en god handhygien m tillgång till handsprit
• vädra våra lokaler ofta och se till att kontaktytor rengörs regelbundet.
• bedriva verksamhet utomhus så mycket det bara går, lämning och hämtning sker utomhus även fortsättningsvis.
• utvecklingssamtal, föräldramöten och övriga möten sker digitalt eller utomhus. Fr o m 1 nov är det även möjligt att hålla möten inomhus enligt särskilda direktiv till ansvariga chefer.
• visir används av personal vid blöjbyte
samt inte minst

Alla barn, elever och personal ska stanna hemma när de är sjuka.


Läs mer om regler för återgång till skola och förskola (länk till Västra Götalandsregionen).

Det här gäller från 1 november (länk till Folkhälsomyndigheten)

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Sidan uppdaterades 2021-11-12

Synpunkter på sidan?