Information om Covid-19, läs mer här.

Beslut om kostnadsramar för nya skolan i maj-juni 2019

Den 31 januari 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga en (1) skola för 450 elever på Rösparksskolans skolområde. Beslutet innebär att fullmäktige upphävde inriktningsbeslut från den 30 november 2016 (KF § 248) om att bygga en Förskoleklass – årskurs 6-skola inklusive särskola och fritidshem i centralorten. Beslutet innebär att fullmäktige ger ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden inleda Fas I. Den omfattar projektering av en (1) Förskoleklass – årskurs 3 skola inklusive fritidshem i centralorten på Rösparksskolans markområde.

-Processen är i full gång. Arkitekternas arbete med utformningen pågår. Inom kort kommer ansökan om rivningstillstånd att lämnas in och vi räknar med att byggnationen av den nya skolan ska kunna påbörjas efter sommaren, säger Michael Karlsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Han konstaterar att det inte enbart är en skola som kommer att byggas.
-Det här är så mycket mer. Vi kommer att bygga en gymnastiksal utefter behoven för en F-3 skola. Det går inte att samordna med Kristinebergskolans verksamheter, så därför behövs också en ny gymnastiksal. Den nya skolan kommer också att innehålla ett tillagningskök, säger han.

Enligt Michael Karlsson kommer kostnaden för den nya skolan att hamna på omkring 200 miljoner kronor. Det är ett betydligt lägre belopp än de 400 miljoner kronor som de första beräkningarna kom fram till.

-När de första kostnaderna togs fram var det en skola för 800 elever med en skolbyggnad i tre våningar. Det var större ytor med fler kvadratmeter per elev. Efter det har vi styrt åt en mindre skola, vi projekterar för en gymnastiksal istället för en stor idrottshall och tillagningsköket blir mindre. Jag vill vara tydlig med att skolan inte kommer att bli ett skrytbygge, säger Michael Karlsson.

Han säger att han är nöjd över den breda överenskommelsen i kommunfullmäktige och det beslut som fattades på kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2018.

-Januariöverenskommelsen visar att vi är överens om de stora tagen. Fullmäktigebeslutet är ett bra uttryck för överenskommelsen om en F-3 skola. Det var det viktigaste beslutet vi tog, säger Michael Karlsson.  

 

   

 

Sidan uppdaterades 2021-12-15

Synpunkter på sidan?