Introduktionsprogram

 

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.

Det finns fyra olika introduktionsprogram

IMA – Individuellt alternativ

IMV – Programinriktat val

IMS - Språkintroduktion

IMY - Yrkesintroduktion

Vill du veta mer? Klicka på den här länken: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?