Ekonomi

 

På gymnasiet kan du få studiehjälp om du studerar på heltid och deltar i undervisningen. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.

• Studiebidraget är på 1250 kronor per månad och betalas vanligtvis ut under tio månader från september till juni. Om du skolkar kan ditt studiebidrag dras in.

• Extra tillägg kan du ansöka om hos CSN om du och din familj har en årsinkomst som är lägre än 125 000 kr.

• Om du söker en gymnasieutbildning på en fristående gymnasieskola eller en riksrekryterande utbildning på en annan ort än där du bor kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN.

• Om du söker till en kommunal gymnasieskola på annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg hos din hemkommun.

• Ansökningsblankett för inackorderingstillägg för Åmåls kommun finns att hämta på: www.amal.se, Barn-och utbildning, Blanketter. Där finns också ett informationsblad.

• Mer om reglerna för studiehjälp finns på csn.se

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?