Betyg

 

Både ditt höstbetyg och ditt slutbetyg i åk 9 används när du skall söka till gymnasiet. Ditt slutbetyg är det viktigaste för det är det som gäller i den slutliga antagningen till gymnasiet.

• När antalet platser på ett gymnasieprogram är färre än antalet sökande så görs ett urval där man tittar på vilket jämförelsetal du har.

• Ditt jämförelsetal räknar du ut genom att lägga ihop betygsvärdena för dina 17 betyg i ditt slutbetyg.

• Betygsvärdena är 20 för A, 17,5 för B, 15 för C, 12,5 för D och 10 för E. F får du inget betygsvärde för.


http://gyansokan.se/jamforelsetal/index.html  kan du läsa vilka betyg som krävs för att komma in på olika gymnasieprogram. Kom ihåg att jämförelsetalen ändrar sig från år till år och även mellan preliminär och slutlig antagning.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?