Antagningsregler

 

För att vara behörig till gymnasiet krävs att du har gjort färdigt årskurs 9 och fått lägst betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. Dessutom krävs fler godkända betyg beroende på vilken utbildning du väljer.

• För att vara behörig till yrkesprogram krävs att du har lägst betyget E  i 5 till ämnen.

• För att vara behörig till högskoleförberedande program krävs att du har lägst betyget E  i 9 till ämnen.

• För ekonomi-, samhällsvetenskaps-, och humanistiska programmet skall 4 av de 9 ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

• För teknik- och naturvetenskapsprogrammet skall 3 av de 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi.

• För estetiska programmet gäller vilka 9 ämnen som helst.

Idrottsutbildningar
Idrottsutbildningar har andra ansökningsdatum än vanliga gymnasiet. Var noga och kolla vilket datum som gäller för just din utbildning. När du har skickat din ansökan om idrottsutbildning söker du det gymnasieprogram som du skall kombinera din idrottsutbildning med på vanligt sätt via webben.

Estetiska programmet
De estetiska utbildningarna kan ha speciella antagningsprov. Har du sökt ett estetiskt program kan du att bli kallad till ett antagningsprov som oftast är i mars.

Fri kvot
Fri kvot innebär att ett antal platser skall finnas för elever med behöriga betyg men som av t ex medicinska eller sociala skäl behöver få förtur till ett gymnasieprogram.

Frisök
Frisök betyder att du som elev kan söka ett nationellt program var som helst i landet även om programmet finns i din hemkommun eller inom ditt avtalsområde. Men blir du antagen blir du det om det finns plats över efter att elever i kommunen som har utbildningen eller elever där utbildningen inte finns i deras hemkommun antagits. Du blir alltså mottagen i andra hand och hemkommunen är inte skyldig att betala inackorderingstillägg.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?