Ansökan och antagning

 

Ansökan till gymnasiet görs på webben. Webbplatsen heter http://www.elevantagningen.se/

Antagningskansliet skickar ut brev med inloggningsuppgifter och information till alla elever i åk 9 i början av januari. Ansökningen kan göras från 11 januari och fram till kl. 16.00 den 7 februari som är sista ansökningsdag. Har du inte sökt i rätt tid riskerar du att bli utan gymnasieplats.

· Det är viktigt att du rangordnar dina val. Det program du helst vill in på skall vara "val 1", nästa "val 2", osv. Kommer du in på ditt förstahandsval, så stryks lägrehandsvalen.

· På http://www.elevantagningen.se/ finns också bra information om var de olika gymnasieutbildningarna finns, behörighetsregler, tidsplan, inackordering, antagningsstatistik m.m.

· Det är viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter som antagningskansliet skickat till dig. Du kommer att behöva dem för att logga in och se antagningsbeskedet på webben men också för att göra eventuella ändringar i ditt val under omvalsperioden.

· Det preliminära antagningsbesked som gjorts utifrån ditt höstterminsbetyg kommer på Dexter den 7 april. Kom ihåg att detta antagningsbesked bara är preliminärt. Du har under våren möjlighet att förbättra dina betyg och få ett högre jämförelsetal om det skulle behövas.

· Webbplatsen håller öppet för eventuella omval från den 7 april till den 12 maj. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att öppna upp din ansökan.

Det slutgiltiga beskedet om antagning till gymnasieskolan, som gjorts utifrån ditt vårterminsbetyg, presenteras på Dexter 30 juni. Du behöver tacka JA eller NEJ till den erbjudna platsen, sista svarsdag 27 juli. Det är viktigt att du följer instruktionerna på svarskortet. Reservantagning görs bland behöriga sökande till lediga platser fram till 15 september där sms skickas till antagna.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?