SKOLA 24


Skola 24 är en databas där elevernas närvaro, skriftliga omdömen samt individuell utvecklingsplan (IUP) finns lagrade.

Tillgång till databasen får målsman genom ett personligt föräldrakonto. Klicka på länken nedan för att skriva ut blankett för beställning av föräldrakonto. Blanketten lämnas ifylld i pappersform till mentor. Eventuell uppsägning av föräldrakonto meddelas till skolan.

Man kan som vårdnadshavare sjukanmäla sitt barn i Skola24 och då anmäler man det som "planerad frånvaro för enskild elev". Man hittar planerad frånvaro under fliken Elevfrånvaro.

Beviljad ledighet förs in under "planerad frånvaro för enskild elev" av den berörde läraren.

 

SKOLA 24


Blankett för ansökan konto i Skola 24 är en skrivbar blankett. Den kräver att man har Adobe Reader minst version 7.0 installerad på sin dator.
Ladda ner senaste versionen av Adobe.

Get Acrobat Reader

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?