Publicerad 2016-12-19

Sista skolveckan

Kristinebergskolans avslutning kommer även i år att ske på skolan. 8.30 samlas eleverna i sina hemklassrum för att tillsammans med sina mentorer fika och summera läsåret. Därefter samlas alla elever i idrottshallen för en gemensam avslutningshögtid med sång, musik och tal. Avslutningen beräknas vara färdig 10.30. Vi har inte möjlighet att välkomna föräldrar vid vår avlutning men vårdnadshavare till elever i årskurs 9 är välkomna att ta emot sina elever på skolgården efter samlingen i idrottshallen.

Publicerad 2022-05-31

Skolavslutning Kristinebergskolan

Kristinebergskolans avslutning kommer även i år att ske på skolan. 8.30 samlas eleverna i sina hemklassrum för att tillsammans med sina mentorer fika och summera läsåret. Därefter samlas alla elever i idrottshallen för en gemensam avslutningshögtid med sång, musik och tal. Avslutningen beräknas vara färdig 10.30. Vi har inte möjlighet att välkomna föräldrar vid vår avslutning men vårdnadshavare till elever i årskurs 9 är välkomna att ta emot sina elever på skolgården efter samlingen i idrottshallen