Fotboll i skolan

På Kristinebergskolan har vi en fotbollsinriktning som eleverna har möjlighet att välja när de börjar på skolan i årskurs 7. De väljer inriktningen för alla tre åren de går på Kristinebergskolan.

Syftet med ämnet fotboll i grundskolan

  • Det har en positiv inverkan på hela skolarbetet, som alltid prioriteras och kommer i första hand.
  • Träna eleven i att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.
  • Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll.
  • Verka för ”Fair Play” i hela skolan, genom arbete med frågor som rasism, mobbning kränkningar och allas lika värde.
  • Vara ett föredöme för sin idrott, fotbollen och skolan genom att arbeta med etik och moral.

Den pedagogiska tanken

Eleven ska tillsammans med sin fotbollslärare ges en möjlighet att med hjälp av fotboll i grundskolan lära sig att planera och genomföra träning i teori och praktik. Eleven kommer att arbeta utifrån Svenska fotbollförbundets webmaterial för Certifierad grundskola och Fotbollens arbetsbok i grundskolan. Arbetsmaterialet ska vara ett sätt för lärare och elev att arbeta, tänka och lära. Eleverna får inom ämnet “fotboll” en grundläggande utbildning både i spelet fotboll, men också inom områden som är nära kopplade till fotbollsutveckling samt om fotbollens roll i samhället. Pedagogiken speglar ett modernt sätt att tänka om kunskap och lärande. Skolans uppgift är att skapa en läromiljö som stödjer, uppmuntrar och underlättar aktivt lärande.

Praktik och teori

Fotbollsverksamheten innehåller praktiska fotbollspass men även en del som består av teoretiska pass. Fotbollspassen har individuell inriktning där fokus ligger på att utveckla de tekniska färdigheterna hos spelarna och syftar till att komplettera klubbträningen. Teoripassen består dels av fotbollsteori men också av en del som inriktar sig på moral och etik och verkar för fair play i hela skolan.

Certifierad Fotbollsprofil 

Kristinebergskolan uppfyller svenska fotbollsförbundets krav för fotboll i grundskolan. Vi är stolta över detta som en del i vårt ständiga arbete att utveckla elever och skolan.

Länk med certifikatet: finns här

Anmälan

Anmälan till fotboll i grundskolan sker under vårterminen i årskurs 6. Under vårterminen i årskurs har ansvariga lärare för Kristinebergskolan ett informationsmöte för föräldrar. Mer information till eleverna kommer under deras besök på Kristinebergskolan.

Blankett för intresseanmälan hittar du här

Kontaktinformation

Har du frågor om fotboll i grundskolan, är du välkommen att höra av dig till:

 

Almir Aldzic , lärare inom idrott och hälsa vid Kristinebergskolan.

E-post: almir.aldzic@amal.se

Telefon: 0532- 172 86

 

Edin Mesic, lärare inom idrott och hälsa vid Kristinebergskolan

E-post: edin.mesic@amal.se

Telefon: 0532- 172 86

 

Lennart Öhrn, lärarassistent vid Kristinebergskolan

E-post: lennart.ohrn@amal.se

Telefon: 0532-172 86

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?