Geografi

 

Länkar

 

Globalt
Landguiden
Kartor över alla länder
Flaggor i alla länder

 

Sverige
Sveriges Nationalatlas

 

Europa
Grekland

 

Afrika
 

Amerika

 

Asien
Fakta om Asien

 

Övrigt
FN har gjort en databas där man kan jämföra fakta om olika länder, t. ex. medellivslängd, läskunnighet mm. Engelska

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?