Värmelära

 

Godkänd krav:

 • Känna till begreppen, strålning, strömning, ledning.
 • Känna till temperaturskalorna C , F , K
 • Känna till fixpunkterna för Celsius skalan.
 • Känna till begreppet densitet.
 • Känna till att vattnets dentsitet är 1kg/dm3.
 • Känna till metallers, vätskors och gasers ledningsförmåga.
 • Känna till att all energi förutom kärnernergi från början kommer från solen.
 • Känna till att fasta kroppar, vätskor och gaser utvidgar sig vid värmetillförsel.
 • Kunna förklara varför is flyter i vatten.

Väl Godkänd:

 • Känna till begreppet absolut nollpunkt.
 • Känna till att kokpunkten beror på trycket.
 • Känna till varför det är +40 C på botten av en djup sjö.
 • Känna till begreppet bimetall.
 • Förstå begreppet densitet.
 • Kunna förklara begreppen strålning, strömning, ledning.
 • Kunna förklara begreppet molekylrörelse.

Mycket Väl Godkänd:

 • Kunna förklara begreppet absolut nollpunkt.
 • Kunna förklara principen för kylskåpet.
 • Kunna förklara begreppet värmeenergi.
 • Kunna förstå begreppen specifik värmekapacitet, smältvärme och ångbildningsvärme och att kunna gör beräkningar på värmeåtgången.
 • Veta vad som menas med värmeutvidgningskoeficient och kunna beräkna värmeutvidgningen.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?