Tryck

 

För betyget godkänt krävs att eleven ska:

 • Kunna nämna några vardagssituationer där man träffar på tryck.
 • Kunna några enheter för tryck.
 • Kunna formeln för tryck och kunna beräkna trycket när kraften och arean är givna.
 • Förstå att trycket minskar när arean ökar.
 • Förstå att trycket i en vätska är beroende av djupet och att det är lika stort i alla riktningar.
 • Förstå att det tryck som en vätska utsätts för leds med samma styrka till vätskans alla delar och kunna ge ett par exempel på praktiska anordningar där man utnyttjar detta.
 • Kunna förklara vad som menas med kommunicerande kärl och ge ett par exempel på praktisk användning av dessa.
 • Kunna Arkimedes princip.
 • Veta vad en barometer är och hur den används och fungerar
 • Veta hur en instängd gas beter sig och att trycket mäts med en manometer.

För betyget väl godkänt krävs att eleven dessutom ska:

 • Kunna beräkna trycket när massan och arean är givna.
 • Kunna göra omvandlingar mellan olika tryckenheter.
 • Veta hur mycket trycket i vatten ökar per meter.
 • Veta att trycket i en vätska också beror på vätskans densitet.
 • Kunna förklara hur en domkraft, ett vattenlås, nivårör och ett vattentorn fungerar
 • Veta vad en areometer är och vad den används till.
 • Kunna förklara hur en varmluftsballong och ett flygplan kan flyga

För betyget mycket väl godkänd krävs dessutom att eleven ska:

 • Kunna beräkna kraften när arean och trycket är givna.
 • Kunna beräkna trycket i en vätska när djupet och vätskans densitet är givna.
 • Kunna göra beräkningar på Arkimedes princip.
 • Kunna göra beräkningar på hur stort lufttrycket är på olika höjd när man vet trycket vid markytan.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?