Optik

 

Godkänd:

 • Känna till begreppet ljuskälla och kunna ange några exempel.
 • Känna till ljusets hastighet i vakuum , samt att det är den högsta kända hastigheten.
 • Känna till olika linser samt deras namn.
 • Veta vilken lins man använder till förstoringsglas.
 • Känna till reflektionslagen.
 • Känna till enhet för belysning.
 • Känna till vad som menas med spektrum.
 • Kunna namnge konkav och konvex spegel.

Väl godkänd:

 • Rita strålgång i olika speglar.
 • Känna till lampskärmars uppgift.
 • Känna till vad som menas med konvergent och divergent strålknippe.
 • Kunna rita strålgång med övergång mella täta och tunna medier.
 • Kunna rita strålgången i en lins.
 • Ljusets brytning i ögat och hur olika synfel korrigeras.
 • Kunna förklara varför en yta har den färg den har.
 • Veta hur man beräknar en kikares förstoring.

Mycket väl godkänd:

 • Kunna förklara hur en bild uppstår i en positiv lins.
 • Kunna förklara begreppet fiberoptik.
 • Kunna beskriva hur någon optisk apparat fungerar.
 • Kunna förklara polariserat ljus.
 • Kunna förklara vad laserljus är.
 • Kunna rita och förklara varför ett föremål i vatten verkar ligga grundare än det gör i verkligheten.
 • Kunna begreppet dioptri.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?