Mekanik

 

Godkänd:

 • Känna till vad man behöver veta för att bestämma en kraft.
 • Känna till summa och differens för krafter.
 • Kunna ge exempel på centralrörelse
 • Kunna förklara vad som sker när man centrifugerar en tvätt
 • Känna till begreppet relativrörelse.
 • Kunna beräkna relativ fart
 • Kunna förklara likformig och olikformig rörelse.
 • Kunna beräkna medelfart.
 • Känna till begreppet gravitation
 • Kunna ge exempel på olika satelliter.

Väl godkänd:

 • Känna till tyngdacceleration.
 • Känna till hur en reaktionskraft uppstår.
 • Kunna rita ett kraftparallellogram.
 • Kunna avläsa tid-fart- och tid-vägdiagram
 • Kunna utföra enkla beräkningar på kraftekvationen.
 • Kunna förklara de ingående krafterna i centralrörelsen.
 • Kunna förklara olika former av rörelse.
 • Kunna grafiskt beräkna och rita sammansatt rörelse
 • Kunna förklara placeringen av olika satelliter.
 • Kunna några historiska fakta om människan i rymden.

Mycket väl godkänd:

 • Kunna uppdela krafter i komposanter.
 • Kunna olika kretsbanor runt jorden.
 • Känna till flykthastighet och kretshastighet, och förklara skillnaden.
 • Kunna förklara tyngdlöshetsbegreppet i kretsbana runt jorden.
 • Kunna beräkna frittfallsträcka .
 • Kunna förklara begreppet kaströrelse.
 • Kunna beräkna accelerationen.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?