Krafter år 7

 

För betyget godkänt krävs att eleven ska:

 • Kunna ge exempel på krafter
 • Veta vad som menas med tyngdkraft
 • Kunna enheten för kraft
 • Veta hur man ritar krafter
 • Veta hur man mäter krafter
 • Veta vad som menas med lodrätt och vågrätt.
 • Veta att en krafts verkan beror på dess storlek, riktning och angreppspunkt
 • Kunna beräkna resultanten av två krafter som är riktade åt samma håll eller åt rakt motsatt håll
 • Veta vad som menas med tyngdpunkt
 • Veta vad som menas med bra stabilitet.
 • Veta vad som menas med friktion

För betyget väl godkänt krävs att eleven dessutom ska:

 • Kunna förklara skillnaden mellan tyngd och massa.
 • Veta var tyngdkraften har sin angreppspunkt.
 • Kunna förklara vad som menas med stabil, labil och obestämd jämvikt.
 • Veta när ett föremål välter.
 • Kunna skilja på enarmad och tvåarmad hävstång
 • Kunna förklara skillnaden på rullfriktion och glidfriktion.
 • Kunna förklara vad som menas med friktion på gott och ont.

För betyget mycket väl godkänd krävs dessutom att eleven ska:

 • Kunna förklara vad som menas med vridmoment
 • Kunna förklara vad en hävarm är.
 • Kunna göra beräkningar på vridmoment

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?