Energikällor

 

Godkänd krav:

 • Känna till förnybara/ icke förnybara bränslen.
 • Känna till och ge exempel på fossilabränslen.
 • Känna till våra viktigaste energikällor.
 • Känna till att all energi utom kärnenergin är lagrad solenergi.
 • Kunna göra en enkel beskrivning av vatten, kärnkraft, vindkraft, värmekraft och solenergi.
 • Kunna skiva en enkel redogörelse om energikällor i Sverige.

Väl godkänd:

 • Känna till alternativa energikällor
 • Känna till hur ett värmekraftverk fungerar.
 • Känna till vilka förnybara energikällor vi har.
 • Kunna förklara hur vattenkraftverk fungerar.

Mycket väl godkänd:

 • Känna till geotermisk energi..
 • Kunna förklara hur ett kärnkraftverk fungerar och redogöra för vilka olika typer det finns.
 • Kunna förklara hur en värmepump fungerar.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?