Energi, Effekt År 8

 

För att vara godkänd, G, krävs att du kan:

 • göra enkla beräkningar på mekaniskt arbete.
 • förklara sambandet mellan läges- och rörelseenergi.
 • förklara sambandet mellan mekaniskt arbete och mekanisk energi.
 • ge exempel på friktion.
 • ge exempel på energiomvandlingar.
 • ge exempel på enkla maskiner.
 • förklara vilken nytta man har av de enkla maskinerna.

För att vara väl godkänd, VG, krävs att du också kan:

 • enheterna för arbete och energi, och sambandet mellan dem.
 • förklara vad som påverkar rörelseenergin.
 • förklara vad som påverkar friktionskraften.
 • energiprincipen.
 • mekanikens gyllene regel.
 • göra beräkningar på enkla maskiner.

För att vara mycket väl godkänd, MVG, krävs att du förutom det tidigare kan:

 • göra mer komplicerade beräkningar på energi och arbete
 • beräkna effekt.
 • beräkna verkningsgrad.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?