Ellära

 

Godkänd:

 • Känna till hur magneter påverkar varandra.
 • Känna till hur magnetfältet kring en stavmagnet ser ut och vilken riktning det har.
 • Känna till något om jordens magnetfält.
 • Känna till hur magnetfältet kring en ledare och en spole ser ut och vilken riktning det har.(skruvregeln och tumregeln)
 • Känna till hur en galvanometer är konstruerad och vad den används till.
 • Känna till vad en elektromagnet är och vad den kan användas till.
 • Känna till hur en strömgenomfluten ledare i ett magnetfält uppför sig.
 • Känna till vad en transformator används till.
 • Kunna beskriva strömmens väg från kraftverk till elapparat
 • Kunna förklara hur en smältsäkring är konstruerad.

Väl godkänd:

 • Kunna förklara hur en ringklocka fungerar.
 • Känna till hur en elmotor fungerar.
 • Kunna förklara vad växelström är.
 • Känna till hur en transformator fungerar.
 • Känna till hur induktionsspänning uppkommer.

Mycket väl godkänd:

 • Kunna utföra beräkningar på effekt och energi.
 • Kunna utföra beräkningar på en transformator.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?