Elektronik

 

Godkänd krav:

 • Känna till Ohms lag.
 • Känna till storheter för de vanligaste komponenterna.
 • Känna till de vanligaste komponenterna inom elektroniken. Resistorn, dioden, kondensatorn, transistorn.
 • Känna till olika radiovågor.
 • Kunna utföra grundläggande kopplingar inom elektroniken.

Väl godkänd:

 • Kunna utföra beräkningar på Ohmslag, samt utföra mätövningar.
 • Känna till olika typer av transistorn, samt användnings områden.
 • Känna till fotoresistorn , och termistorn samt deras storheter.
 •  Känna till IC-kretsen. 
 • Kunna mäta på olika komponenter.
 • Kunna skillnaden mellan AM/FM.

Mycket väl godkänd:

 • Känna till olika våglängder.
 • Känna till hur strömmen går i en transistor.
 • Känna till och förklara bas, emitter, collector.
 • Känna till spolens funktion.
 • Kunna göra beräkningar på resistorer med hjälp av färgkod.
 • Kunna förklara enkelt hur en radio fungerar.
 • Kunna förklara IC-krets.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?