Atom och kärnfysik

 

Godkänd krav:

 • Känna till vilka elementarpartiklarna är.
 • Känna till vilka laddningar de olika elementarpartiklarna har.
 • Känna till några typer av elektromagnetisk strålning.
 • Kunna namnen på de tre typerna av radioaktiv strålning och veta vad som krävs för att stoppa dem.
 • Känna till något hjälpmedel som används för att upptäcka radioaktiv strålning.
 • Känna till symbolen för radioaktivitet
 • Känna till enheten becqerel.
 • Känna till begreppen fission och fusion.

Väl godkänd:

 • Känna till elektronernas fördelning på elektronskal .(Upp till 10 elektroner.)
 • Känna till hur atomer utsänder ljus och hur ljusets färg uppkommer.
 • Känna till tre typer av spektrum , hur dessa uppkommer och hur de kan användas.
 • Kunna förklara skillnaden mellan IR/UV strålning.
 • Känna till vad som menas med atomnummer och masstal.
 • Kunna förklara begreppet isotop och ange något exempel.
 • Känna till vad som menas med bakgrundstrålning och vad som orsakar denna.
 • Känna till vad som menas med joniserande strålning.
 • Kunna förklara hur en filmdosimeter fungerar.
 • Känna till begreppet halveringstid.
 • Känna till C-14 metoden.
 • Känna till några historiska fakta kring upptäckten av radioaktiv strålning.

Mycket väl godkänd:

 • Känna till vad alfa , beta, gamma -strålning är.
 • Kunna förklara hur en atomkärna förändras vid alfa och betasönderfall.
 • Kunna utföra beräkningar med hjälp av C-14 metoden.
 • Kunna förklara hur GM röret fungerar.
 • Kunna förklara den process som äger rum i en kärnkraftsreaktor.
 • Kunna förklara Einsteins formel.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?