Astronomi

År 7

Godkänd krav:

 • Kunna solens olika delar
 • Veta vad solfläckar är och kunna något om de fenomen som uppträder kring dessa.
 • Kunna identifiera följande stjärnor och stjärnbilder på en stjärnkarta.
  Stjärnbilder: Orion, Stora Björnen, Lilla Björnen och Stora hunden.
  Stjärnor: Sirius, Polstjärnan
 • Veta vad ett ljusår är.
 • Veta hur stjärnors temperatur påverkar deras färg

Väl godkänd:

 • Kunna identifiera följande stjärnor, stjärnbilder och objekt på en stjärnkarta.
  Stjärnbilder: Oxen, Cassiopeja, Sjustjärnorna (Plejaderna) och Andromeda.
  Stjärnor: Rigel, Betelgeuze, Aldebaran och Mizar.
  Andra objekt: Orionnebulosan, Vintergatan och Andromedagalaxen.
 • Veta hur man mäter stjärnors ljusstyrka.
 • Kunna teckna ett ljusår.
 • Veta vad en nebulosa är och kunna namnet på några nebulosor.
 • Veta vad Vintergatan är och vilka dimensioner den har.


Mycket väl godkänd:

 • Kunna redogöra för en stjärnas liv
 • Kunna förklara vad krabbnebulosan är samt när och hur den uppkommet.
 • Förklara vad som menas med mörka och ljusa nebulosor.
 • Veta namnet på vår närmaste stora galax och kunna avståndet till den.
 • Kunna namnet på och avståndet till den närmaste stjärnan.
 • Kunna namn och storlek på den största kända stjärnan.
 • Kunna namnet på ett par dubbelstjärnor.

År 9

Godkänd krav:

 • Känna till solsystemet.
 • Känna till våra vanligaste stjärnbilder
 • Känna till namn och avstånd på den närmast kända stjärnan.
 • Känna till de vanligaste fenomen i universum.
 • Känna till vår egen galax vintergatan, samt vår solsystemets plats i den.
 • Känna till begreppet L.Y.(Ljusår)
 • Känna till begreppen Big Bang.
 • Känna till vilka instrument vetenskapen förfogar över för att studera universum.
 • Känna till de vanligaste fenomen på jorden.

Väl godkänd:

 • Känna till vår närmaste galax..
 • Känna till solens yttemperatur.
 • Känna till begreppet zenit
 • Känna till begreppet zodiak.
 • Känna till begreppet fixstjärna.
 • Kunna förklara begreppet fusion .
 • Kunna utföra beräkningar på L.Y.
 • Kunna hitta polstjärnan.

Mycket väl godkänd:

 • Känna till sambandet mellan stjärnors färg och yttemperatur.
 • Känna till nova och neutronstjärna.
 • Känna till och kunna förklara vad som försiggår inuti solen.
 • Kunna redogöra för stjärnors uppkomst och död.
 • Kunna förklara stjärnors ljusstyrka och magnitud.
 • Kunna förklara solfläckar, samt vilken orsak och verkan de har på jorden.

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?