Akustik år 8

 

Godkänd krav:

 • Kunna vilken enhet ljudstyrka mäts i.
 • Kunna vilken enhet frekvens mäts i.
 • Känna till ljudhastigheten i luft.
 • Känna till att ljudets hastighet är beroende av medium.
 • Veta vad som påverkar en strängs frekvens.

Väl godkänd:

 • Kunna redogöra för skillnad mellan ton och buller.
 • Känna till hur ljudet breder ut sig.
 • Känna till begreppet våglängd.
 • Känna till begreppet reflektion.
 • Kunna förklara hur ett ekolod fungerar.
 • Tillverka en enkel flöjt.
 • Veta i vilket frekvensområde det mänskliga örat kan uppfatta ljud

Mycket väl godkänd:

 • Veta hur olika apparater för ljudinspelning fungerar
 • Kunna redogöra för telefonens funktion.
 • Kunna redogöra för Doppler effekten
 • Veta hur en högtalare fungerar

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?