Kontakta kultur- och utbildningsförvaltningen

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Postadress:
Kultur och utbildning
Box 62, 662 22 Åmål
Besöksadress:
Kungsgatan 26
E-post: kultur.utbildning@amal.se
Kultur- och utbildningsnämnden
kultur.utbildning@amal.se
Mikaëla Thorén, ordförande
mikaela.thoren@amal.se

Förvaltningschef

Catrin Eriksson
Tel. 0532-173 43
catrin.eriksson@amal.se

Verksamhet Förskola

Carina Lavén
Verksamhetschef
Tel. 0532-171 33
carina.laven@amal.se

Verksamhet Gymnasium
Mats Aronsson
Verksamhetschef
Tel. 0532-172 18
mats.aronsson@amal.se

Verksamhet GrundskolaVerksamhet Stöd och Resurs/ Verksamhet Anpassad skola
Lena Forsell-Bergling
Verksamhetschef
Tel. 0532-171 23
 

Sidan uppdaterades 2023-10-18

Synpunkter på sidan?